Sau quá trình tham khảo và chọn lựa sản phẩm trên website của ZENME, đơn hàng của quý khách sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và giao cho đơn vị vận chuyển trong thời gian sớm nhất. Để hoàn tất đơn hàng, có các phương thức thanh toán sau đây: